Korning

Cazpher MT och Exteriör Godkänd – KORAD

2008-10-18 Karlskoga BK

Domare 1: Kent Andersson

Domare 2: Barbro Kamleitner

GK mentaltest
Samarbete Fö :   04
Samarbete TL. :   04
Gripa ta tag 5 m :   15
Gripa ta tag 40 m :   06
Gripa hålla 5 m :   15
Gripa hålla 40 m :   12
Gripa slita dra 5 m :   10
Gripa slita dra 40 m:   10
Förföljande :   10
Förföljande gripande:   09
Uthållighet :   18
Social självsäkerhet:   30
Social nyfikenhet :   32
Socialt samspel :   08
Handlingsförmåga :   40
Anpassningsförmåga :   40
Koncentration :   30
Avreaktion :   20
Minnesbilder :   20
Rädsla :   08
Aggressivitet :   06
Nyfikenhet :   24
Skott :   05
Poäng :   359